บริษัท แฟนแทสติค เฟอร์นิชชิ่ง จำกัด     

           เริ่มก่อตั้งขึ้น เมื่อ 1 ตุลาคม 2539  ดำเนินธุรกิจเริ่มแรกคือ เป็นผู้ผลิตโซฟาให้กับบริษัทที่ขายเฟอร์นิเจอร์สำนักงานรายใหญ่ของประเทศ คือ บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด(มหาชน) และต่อมาได้เริ่มขยายตลาดไปทางแถบภาคตะวันออกจากเดิมสินค้าที่เป็นเพียงโซฟาสำนักงาน โซฟาพักผ่อน จึงได้เริ่มแตกแขนงธุรกิจโดยรับผลิตเบาะประเภทต่างๆ เช่น เบาะเก้าอี้โต๊ะรับประทานอาหาร เบาะโซฟา และสินค้าอื่นๆ ประเภทเบาะทั้งหลายส่งให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ อาทิเช่น บริษัท เอฟแอนด์ซี จำกัด บริษัท บางกอกเจริญมิตร(1972) จำกัด บริษัท เอเซียฟายวู้ดอินดัสตรี้ จำกัด ฯลฯ  หลังจากกิจการเริ่มมีฐานลูกค้าจำนวนมาก เมื่อปี 1 มิ.ย.2549 เริ่มใช้อาคารโรงงานหลังใหม่ตั้งอยู่ที่ 59/19 ม.12  ซ.บางปลา2 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540  เป็นฐานการผลิตสินค้าเรื่อยมา

             ปัจจุบันเรามีฐานลูกค้าจากหลายภาคเขต ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ และสั่งผลิตสินค้าประเภทโซฟาหรือเบาะเก้าอี้จากทางเรานำไปขาย หรือเป็นส่วนประกอบของสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านอีกทีนึง นอกจากเราจะเป็นผู้ผลิตงานโซฟาและเบาะต่างๆทั้งหลาย ส่งให้กับลูกค้าในประเทศซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่ขายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ,บริษัทขายเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน ,บริษัทรับตกแต่งบ้าน,อาคารชุด ตามโปรเจคงานต่างแล้ว เรายังเป็นผู้ส่งออกเฟอร์นิเจอร์ประเภทโซฟาโดยตรงให้กับลูกค้าต่างประเทศอีกหลายบริษัทด้วย  ซึ่งมีคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง

              ภายใต้การดำเนินธุรกิจในการผลิตสินค้าของเรา เราตระหนักและใส่ใจให้ความสำคัญกับรายละเอียด ของขั้นตอนการผลิตและคุณภาพของสินค้าทุกชนิดที่ผ่านการผลิตต้องมีคุณภาพ มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของลูกค้า และตรงต่อเวลาในการส่งมอบ เราดำเนินงานด้วยช่างผู้ชำนาญงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี สร้างความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและคุณภาพของสินค้าเราจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมายทั้งในและต่างประเทศให้เป็นผู้ผลิตสินค้า  ภายใต้ความสำเร็จของลูกค้าทั้งหลายยังความภาคภูมิใจให้กับเราที่ได้เป็นส่วนหนึ่งและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนั้น ภายใต้เจตนารมย์

                                             

                          "The Best OEM "